Կայքի քարտեզ  |  eng  |  pyc  |  հայ   
   Օրենքը չի կարող օրենք լինել, եթե նրա թիկունքում չկա հարկադրելու ընդունակ մի ուժ   
  
Հարկադիր կատարման ծառայությունում ներդրվել է առցանց հերթագրումների համակարգը 2017-08-16 11:15
  Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ս/թ հուլիսի 14-ից Ծառայությունում ներդրվել է առցանց հերթագրման համակարգը:   Ծառայության վարչական շենքի ... Տե'ս ավելին

Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է 2017-08-14 10:50
   Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի օգոստոսի 7-ից 11-ը Ծառայության կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացվել ... Տե'ս ավելին
ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող
Հարկադիր կատարող
Կառուցվածքը
Հարկադիր կատարման ենթակա ակտեր
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ընթացակարգը
Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները
Կիրառվող միջոցները
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի հասկացությունը եւ կազմակերպումը
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի ընթացքը
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդը չկայացած համարելը եւ անվավեր ճանաչելը
Երկրորդ եւ հետագա հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդները
Օրենսդրություն
Նորություններ
Հաճախ տրվող հարցեր
Մեդիադարան
Արձագանքներ
Հասցեներ եւ հեռախոսահամարներ
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ
 1. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից (այսուհետ` ծառայություն):
 2. Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի (այսուհետª աճուրդ) մասին հրապարակային ծանուցումը հրապարակվում է ծառայության էլեկտրոնային աճուրդի կայքերում` (այսուհետ` կայք):
 3. Աճուրդը անցկացվում է լոտի մեկնարկային գնի բարձրացմամբ:
 4. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը նեկայացնում է անձնագիր սոցիալական քարտ:
 5. Աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը լոտի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճար է սառեցնում էլեկտրոնային պլաստիկ քարտի միջոցով, կամ վճարում ծառայության դրամարկղ, կամ փոխանցում դեպոզիտ հաշվին:
 6. Ծառայության դրամարկղ կամ դեպոզիտ հաշվին նախավճար վճարած մասնակցին տրվում է աճուրդի մասնակցի քարտ, որտեղ նշվում են ծառայության ինտերնետային կայքի հասցեն, աճուրդի մասնակցի քարտի տվյալները (ծածկանունը եւ ծածկագիրը):
 7. Մասնակցի գրանցումը իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի միջոցովª կայքում նշված կարգով ներմուծելով էլեկտրոնային պլաստիկ քարտի կամ աճուրդի մասնակցի քարտի տվյալները (ծածկանունը եւ ծածկագիրը):
 8. Եթե աճուրդի մասնակիցը ցանկանում է նախավճարը վճարել կանխիկ դրամով, ապա ներկայանում է ծառայության որեւէ մարզային կամ աճուրդի կազմակերպման եւ գույքի իրացման բաժին եւ նախավճարը վճարելուց հետո գրանցվում է որպես աճուրդի մասնակից` ստանալով մասնակցի քարտ:
 9. Մինչեւ տվյալ լոտի աճուրդի ավարտը մասնակիցն ինքն է կատարում հերթական գնային առաջարկները£ Աճուրդում հաղթելուց հետո մասնակիցը երեք բանկային օրվա ընթացքում լոտի գնման գինը ամբողջությամբ վճարում է ծառայության դեպոզիտ հաշվինª հաշվանցելով նախավճարը£ Աճուրդում չհաղթած մասնակիցների նախավճարները վերադարձվում կամ ապասառեցվում են:
 10. Մարզային բաժնում կատարված նախավճարների կտրոնները եւ աճուրդի մասնակցի տվյալները հաղորդվում են աճուրդի կազմակերպման եւ գույքի իրացման բաժին, որտեղ իրականացվում է մասնակցի գրանցումը:
 11. Աճուրդում հաղթելու դեպքում մասնակիցը լոտի գնման գինը երեք բանկային օրվա ընթացքում ամբողջությամբ վճարում է նույն բաժնում, որտեղ վճարել էր նախավճարըª հաշվանցելով այն:
 12. Աճուրդին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձինք լոտն ուսումնասիրելու համար կայքում ծանուցումը հրապարակելուց հետո տասը օրվա ընթացքում կարող են դիմել լոտի գտնվելու վայրի ԴԱՀԿ ծառայության բաժին:
Հարկադիր աճուրդ

DataLex Դատական Տեղեկատվական Համակարգ


Առցանց հարց

Էլեկտրոնային փոստ

Օգտագործող:
Գաղտնաբառ:

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0078, Հալաբյան փ. 41ա | Թեժ գիծ՝ (+374) 60 570-435 | Էլ. փոստի հասցե՝ hotline@harkadir.am
Copyright 2010 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հարկադիր կատարման ծառայություն |
Designed & Developed by WebCenter design studio